Witamy na stronie Stowarzyszenia
tu jesteś: O firmie > O nas

O nas

Stowarzyszenie „PoKREWna Kropla” powstało z inicjatywy pracowników , krwiodawców oraz partnerów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza  we Wrocławiu. Głównym celem i misją Stowarzyszenia jest promocja honorowego krwiodawstwa, organizacja akcji oddawania krwi  i wspieranie działań marketingowych RCKiK we Wrocławiu.

Zwiększenie ilości pobieranej krwi i jej składników do poziomu średnich wartości europejskich nie jest  możliwe bez zmiany metod propagowania honorowego krwiodawstwa. Jesteśmy przekonani, że wszelkie podjęte przez Stowarzyszenie „PoKREWna Kropla”  inicjatywy przełożą się na zwiększanie liczby honorowych dawców krwi w RCKiK we Wrocławiu oraz dawców, którzy systematycznie będą zgłaszać się do jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.

 

Glównymi Celami Stowarzyszenia są: propagowanie w społeczeństwie idei Honorowego Krwiodawstwa, dawstwa szpiku i narządów, udział w zapewnieniu samowystarczalności Polski w zakresie zaopatrzenia w składniki krwi, poszerzenie rejestru kandydatów na dawców szpiku i narządów, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Dolnego Śląska, współpraca z innymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze w kraju i za granicą, współpraca ze stowarzyszeniami honorowych dawców krwi, szpiku i narządów w Polsce i za granicą.